Hoe het begonnen is…

Het moet zo ongeveer rond 1900 geweest zijn toen de jonge Willem van Trigt zich verdiepte in de techniek van de motorfiets en dat hij belangstelling kreeg voor de auto. Zelf geboren in 1882 ging hij als jonge man in die tijd met vrienden te voet naar Maassluis om naar een auto uit Engeland te kijken die voorbij zou komen. In Zuidland was hij als zoon van de plaatselijke postbode een schildersbedrijfje gestart en maakte hij ruimte om de eerste fietsen die in het dorp waren te onderhouden.

Toen de eerste auto’s kwamen, van dierenarts Van Buuren en van notaris Loeff, was hij door zijn belangstelling voor techniek dan ook de aangewezen man om het onderhoud voor die auto’s op zich te nemen. Willem van Trigt had een vooruitziende blik en toen hij een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Vlaardingen deed betrof dat naast fietsen ook motorfietsen en automobielen. Dat was in 1909 en daarmee was hij als verse garagehouder gevestigd. Het zou nog vele jaren duren voordat er veel werk in de auto’s zou zitten, dus was het schilderswerk en het onderhoud van fietsen meer dan welkom voor het jonge gezin Van Trigt.

Algemene geschiedenis van het bedrijf van oprichter tot de huidige eigenaar

Willem van Trigt kreeg 3 zonen en een dochter en de drie jongens werden min of meer van zelf opgenomen in het bedrijf. Van de tweeling Adri en Kommer zou Kommer later in het schilderswerk verder gaan terwijl Adri en Wim Jr de garagekant uit gingen. Hun eerste werk bestond uit banden pompen van die eerste 2 auto’s want er was geen compressor, dus dat moest elke week aan huis bij de dierenarts en de notaris gebeuren.

Wim was de uitgesproken technische man, was al jong in staat om zelf een radio te bouwen en wist door zelfstudie en onderzoek zich alle veranderingen in de techniek van de auto eigen te maken. Adri was meer de handelsman en had naast verkoop ook de zorg voor de planning, de administratie en de financiën. Na het overlijden van hun vader in 1947 zijn ze samen verder gegaan.

In de jaren vijftig kwam er een nieuwe generatie voor het bedrijf bij, de gebroeders Monster. Ger en Daan Monster waren in de straat bij het bedrijf opgegroeid en hadden al veel kennis gemaakt met alles wat er gebeurde. Beiden hadden een administratieve opleiding dus startten dan ook op kantoor want door de uitbreiding van het bedrijf was er meer nodig op dat gebied. Hun vader had van voor de oorlog de administratie naast zijn werk in de Coöp. winkel er bij gedaan. De beide broers hebben het bedrijf van de beide heren Van Trigt in verschillende stappen overgenomen en zijn tot halverwege de negentiger jaren aan het bedrijf verbonden gebleven. Daan werd in 1995 dijkgraaf en trok zich terug uit het bedrijf. In 1996 besloot ook broer Ger zich terug te trekken, waarna de leiding in handen kwam van de kinderen van Daan. In korte tijd werd een bedrijf in de Hoekse Waard opgericht en is dochter Lijdia met haar man Piet Mostert daar naar toe getrokken om dit uit te bouwen. Dochter Atie, inmiddels getrouwd met Michel van Loon, nam met haar man het bedrijf in Zuidland over waarmee de huidige eigenaren hun plek in de geschiedenis hebben gekregen.

De verschillende bedrijfspanden

Begonnen in de schilders winkel werd er nog voor de oorlog een houten loods aan de overkant van de weg gebouwd. Dat was een hele investering in een bar slechte tijd en daarmee gaf Willem van Trigt Sr aan dat hij oog voor de toekomst van de auto had. In de oorlog maakten de Duitsers van deze werkplaats gebruik, maar er was ook weinig aan auto’s en fietsen te beleven want wat niet was gevorderd door de Duitsers, was verstopt. Het schilderswerk was daarmee het enige dat nog een beetje voor inkomsten kon zorgen. Toch werd direct na de oorlog besloten tot de bouw van een grote werkplaats en daarvoor werd de grote moestuin opgeofferd. Toen het pand in 1948 gereed kwam was de oprichter helaas op 65 jarige leeftijd overleden.

In de vijftiger jaren gebeurde er heel veel. De boerderij van Samuel de Hoog werd gekocht en de grond die naast het garagepand lag was daarmee in bezit gekomen. De beide schuren worden nog voor opslag gebruikt terwijl het woonhuis werd afgestoten aan Boekhandel Van Seventer. Het woonhuis naast de garage werd van de familie Zoeteman gekocht waarmee alle gronden aan elkaar sloten. Het garagepand werd verlengd met een tweede gedeelte er achter. In 1957 werd er ook aan de voorzijde een glazen ruimte gebouwd voor het doorsmeren en olie verversen van auto’s.

Het kantoor werd uitgebreid en daarmee leek het voorlopig wel allemaal toereikend. Maar de vraag om ruimte bleef en er werd een magazijn aangebouwd zodat er in de werkplaats meer ruimte kwam. Tenslotte werd in 1997 een groot plan ontworpen waarbij de showroom aan de voorzijde werd gerealiseerd en opnieuw kantoor en magazijn werden verbouwd. Het woonhuis, waar Daan Monster woonde, werd als kantoor ingericht terwijl hij naar het woonhuis aan de andere kant verhuisde. Daar werd een deel van de tuin ingericht voor parkeerterrein. Dat werd ook zo uitgevoerd op de oude tuin van de boerderij waarmee men behoorlijk wat parkeerruimte kreeg. De situatie is nog steeds toereikend en is ook van deze tijd, waarmee bewezen is dat met creativiteit in oude panden uitstekend een modern bedrijf gehuisvest kan worden.

Ontwikkeling van de auto en de service binnen het bedrijf

Om in een kort stukje aan te geven wat de ontwikkelingen van de auto zijn geweest is niet te doen. De visie van de oprichter Willem van Trigt zorgde er ook voor dat het bedrijf in 1932 het eerste BOVAG lid van ons eiland werd. Bij het 75-jarig lidmaatschap werd daar door de organisatie van autobedrijven uitgebreid bij stil gestaan. Maar een 100-jarig bedrijf heeft wel steeds in moeten spelen op al die veranderingen. Monteurs moesten telkens bijscholen en de markt voor de auto veranderde ook sterk. Dat was de reden dat Van Trigt in 1981 als één van de eersten in Nederland het dealerschap van Hyundai met de importeur aan ging. Het bedrijf had in de aanvang in feite alle onderhoud van alles wat maar een motor had: motorfietsen, machines, tractoren, vrachtwagen, auto’s etc. Later werd het garagebedrijf in algemene zin meer specialistisch en werd gekozen voor auto’s en vielen alle andere zaken af. Treffend voor de flexibiliteit van het bedrijf mag genoemd worden dat er nog onlangs een tractor in de werkplaats kwam voor reparatie.

Bijzonder was de situatie ten tijde van de Watersnood ramp waarbij het bedrijf helemaal afhankelijk was van collega bedrijven. Er werd voor nood in een kleine schuur aan de Stationsweg gesleuteld terwijl het grote werk en de zoutschade aan auto’s bij de firma Oostbroek in Spijkenisse kon worden ondergebracht. De toekomst was op dat moment best onzeker en daarom is het bijzonder dat zo snel na de Ramp alle ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven werden opgestart en gerealiseerd. Het bedrijf beschikt thans over de modernste apparatuur voor onderhoud en de monteurs hebben prima vakbekwame opleidingen genoten met als specialisatie in Hyundai. De vele oorkonden hangen in het bedrijf. Niet onvermeld mag blijven dat Van Trigt vele malen is benoemd tot Excellent Dealer van het Jaar en behoort daarmee tot een beperkte groep Hyundai dealers in Nederland. Het is de tijd van vervangend vervoer tijdens de reparaties en een uitrukkende servicewagen. Het oppompen van banden bij de klant thuis ligt dan ook bijna een eeuw achter ons!

Geschiedenis in beeld